Strefa e-wiedzy

„Etyka, etyka w biznesie, etyka zawodowa – czyli jak niepoliczalne tworzy wartość dodaną”

Prof. Tomasz Szlendak (UMK Toruń)

„Pomiędzy moralnością, standardami i regulacją prawną – o miejscu etyki zawodowej biegłych rewidentów”

Prof. Anna Karmańska (SKwP)

WARTOŚĆ ETYKI BIEGŁEGGO REWIDENTA DLA INTERESARIUSZY

Ewa Jakubczyk-Cały (Komisja Etyki KRBR, Biegły Rewident)

Unethical TV - fun but there is a lesson too

Ethics and trust in a digital age

Kodeks etyki zawodowych księgowych - dokument IFAC

„Zastosowanie zasad etycznych w praktyce. Zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta” – prezentacja Ewa Jakubczyk-Cały
back to top