Wiesław Leśniewski

Wiesław Leśniewski

PIBR

Jest Członkiem Komisji ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od roku 1990 związany jest z firmą audytorską Biuro Audytorskie SADREN Sp.z o.o., w której jest wspólnikiem i pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

Był członkiem rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. i Zakładów Górniczo_Metalowych w Zębcu S.A.. Był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, Członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej KRBR, Komisji ds. międzynarodowych. Od września 2001 r. jest członekiem Komisji ds. etyki KRBR oraz przedstawicielem PIBR w Grupie roboczej ds. etyki i kompetencji zawodowych Europejskiej Federacji Ekspertów Księgowych (FEE).

Jest współautorem podręcznika do szkolenia obligatoryjnego biegłych rewidentów: ”Kodeks etyki zawodowej – zadania sytuacyjne”, w którym pisał na temat niezależności zawodowej, oraz autorem podręcznika „Etyka biegłego rewidenta w prawie i praktyce”.

Prowadzi wykłady dla biegłych rewidentów. Był autorem prezentacji na temat etyki podczas Dorocznych Konferencji Auditingu w Jachrance, dla Oddziału Warszawskiego KRBR, Oddziału KRBR w Poznaniu, podczas szkolenia zorganizowanego przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego  i Krajowy Sąd Dyscyplinarny w Kórniku oraz dla Komisji Nadzoru Audytowego.

back to top