Waldemar Markiewicz

Waldemar Markiewicz

IDM

Jest Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego DB Securities, a także Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich.

Był głównym założycielem prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 roku. W latach 1993-1994 piastował stanowisko Dyrektora Corporate Finance w Pro-Invest International sp. z o.o., gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji polskich przedsiębiorstw na rzecz zagranicznych oraz polskich inwestorów.

W latach 1992-1993 pracował w Scotia Bank w Toronto, a od 1989 do 1992 roku w Polskim Przedstawicielstwie Handlowym w Montrealu. W 1991 roku uzyskał uprawnienia w zakresie doradztwa i pośrednictwa w publicznym obrocie papierami wartościowym w Kanadzie.

W latach 2001-2002, jako członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, z ramienia Rady Giełdy brał udział w pracach nad strategią rozwoju Giełdy.

Od sierpnia 2012 roku jest Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich. Wcześniej przewodniczył Radzie Domów Maklerskich w latach 2011-2012, był Członkiem Zarządu Izby Domów Maklerskich w latach 1997-2010.

Jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH).

back to top