Wacław Nitka

Wacław Nitka

PIBR

Przez ostatnie 22 lata związany był z firmą audytorską DELOITTE, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora w dziale Audytu. W tym czasie kierował badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów krajowych oraz wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1978 roku rozpoczął pracę w księgowości i finansach, pełniąc m.in. funkcje głównego księgowego i dyrektora ds. ekonomicznych. W 1987 roku uzyskał tytuł Dyplomowanego Biegłego Księgowego, uprawniający do badania sprawozdań finansowych. Od 1992 roku posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Jest członkiem Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, w którym pełnił m.in. funkcje Prezesa Oddziału Terenowych w Malborku, oraz Prezesa Oddziału Terenowego w Gdańsku.

Od 1999 roku zaangażowany jest w działalność społeczną w samorządzie biegłych rewidentów. Przez dwie kadencje był członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Był również członkiem Komisji ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. Jest Członekiem Komisji Etyki oraz Grupy ds. wdrażania Międzynarodowego Standardu Edukacyjnego nr 8 działających przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

back to top