Stanisław Leszek

Stanisław Leszek

PIBR

Jest byłym Prezesem Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, a także byłym Prezesem Fundacji Seniora Biegłych Rewidentów (od momentu powołania fundacji w roku 2011)

Od 49 lat z pasją i zaangażowaniem kreuje polską rachunkowość i rewizję finansową, zainicjował wiele ważnych samorządowych przedsięwzięć, jest społecznikiem i wizjonerem.

Był współzałożycielem Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, wiceprzewodniczącym zarządu Regionalnego Oddziału w latach 1999-2007.

Wykłada finanse i zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem wielu publikacji dla studentów, a także biegłych rewidentów, których szkoli z zakresu doskonalenia zawodowego.

Otrzymał nagrodę „Wawerczyk Roku 2010” przyznaną przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Wawra. W 2012 roku został odznaczony przez PIBR medalem za zasługi dla samorządu, a w 2014 roku złotą odznaką.

back to top