Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl

Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl

IZFiA

Jest Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, a także członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z rynkiem kapitałowym związany jest od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję wicedyrektora, a w latach 2000-05 dyrektora Departamentu Prawnego. Był również członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych oraz członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Równolegle prowadzi pracę naukowo – dydaktyczną na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

back to top