Prof. Krzysztof Jajuga

Prof. Krzysztof Jajuga

CFA

Jest profesorem nauk ekonomicznych, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju).

W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Jest Kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektorem Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz prezesem CFA Society Poland.

Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

back to top