Prof. dr hab. Anna Karmańska

Prof. dr hab. Anna Karmańska

SKwP

Jest dyrektorem Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję prorektora SGH. Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W obszarze jej zainteresowań leżą: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w nurcie zrównoważonego rozwoju, paradygmaty i teorie w nauce rachunkowości, aspekty behawioralne i etyka w rachunkowości, modele biznesowe, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny.

Od 2006 r. przewodniczy Komisji Etyki przy ZG SKwP i jest wiceprzewodniczącą Rady Naukowej tego SKwP. W 2011-2015 pełniła funkcję członka Zarządu European Federation of Accountants and Auditors.  Była członkiem niezależnym Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości (2011-2015) Wcześniej – członkiem Polskiego Komitetu Standardów Rachunkowości przy MF (2006-2008), doradcą przewodniczącego instytucji nadzorującej sektor ubezpieczeniowy i funduszy emerytalnych w Polsce (KNUiFE, 2003-2005). Ponadto, dla praktyki wykonuje ekspertyzy wymagające profesjonalnej wiedzy z obszaru rachunkowości finansowej i zarządczej. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami globalnymi, takimi jak CIMA i ACCA. Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz Ambasadora Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości (nr 1).

Od grudnia 2017 przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.

back to top