Piotr Kamiński

Piotr Kamiński

 Konfederacja Pracodawców RP

Jest Wiceprezydentem Pracodawców RP. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Budimex S.A.. Jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów, gdzie reprezentuje organizacje pracodawców.  Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

back to top