Archiwa: Speakers

Prof. Krzysztof Jajuga
Prof. Krzysztof Jajuga CFA Jest profesorem nauk ekonomicznych, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Jest Kierownikiem Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektorem Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest...
Bio Details →
Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl
Prof. UW, dr hab. Marcin Dyl IZFiA Jest Prezesem Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, a także członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, z rynkiem kapitałowym związany jest od początku swojej drogi zawodowej. W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku...
Bio Details →
Dominika Bettman
Dominika Bettman Siemens Prezeska zarządu, CEO, spółki Siemens Polska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członkini rady nadzorczej Eurobanku. Nadzoruje wielkie projekty infrastrukturalne w energetyce i kolejnictwie. Ekonomistka, finansistka. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Advanced Management Program IESE w Barcelonie. Zarządzała finansami w Siemensie, a w latach 2009-2018 pełniła funkcję CFO. Działa na rzecz etyki...
Bio Details →
back to top