Archiwa: Speakers

Przemysław Powalacz
Przemysław Powalacz Geberit Jest Prezesem Zarządu Geberit Polska. Wcześniej był Prezesem Zarządu Sanitec Koło (przejętego przez Geberit) oraz Senior Vice President Grupy Sanitec odpowiedzialnym za region CEE, także Rosję i Ukrainę. Jest absolwentem SGH oraz programu MBA UW & University of Illinois. Ukończył także kilka programów menedżerskich w INSEAD, London Business School, HEC oraz Harvard...
Bio Details →
Olga Petelczyc
Olga Petelczyc IIA Olga Petelczyc jest managerem ds. ryzyka i audytu w Centrum Rozwoju i Audytu; wieloletnim dyrektorem Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych. Od ponad 14 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; jest certyfikowanym audytorem; wykładowcą  uniwersyteckim i prelegentem na wielu szkoleniach i konferencjach. Jako ekspert prowadziła zajęcia na...
Bio Details →
Wacław Nitka
Wacław Nitka PIBR Przez ostatnie 22 lata związany był z firmą audytorską DELOITTE, gdzie od 2003 roku pełnił funkcję Dyrektora w dziale Audytu. W tym czasie kierował badaniami sprawozdań finansowych wielu podmiotów krajowych oraz wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z MSR/MSSF. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki...
Bio Details →
Dr Michał Masłowski
Dr Michał Masłowski SII Jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku Ekonometrii Menedżerskiej. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Wykłada na studiach MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym z zakresu „Metody wspomagania podejmowania decyzji”. Jest założycielem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, aktualnie Wiceprezesem ds. Programów. Organizuje konferencje...
Bio Details →
Waldemar Markiewicz
Waldemar Markiewicz IDM Jest Prezesem Zarządu Domu Maklerskiego DB Securities, a także Prezesem Zarządu Izby Domów Maklerskich. Był głównym założycielem prywatnego domu maklerskiego Pro-Capital SA, spółki, którą współtworzył oraz zarządzał od 1995 roku. W latach 1993-1994 piastował stanowisko Dyrektora Corporate Finance w Pro-Invest International sp. z o.o., gdzie zajmował się usługami doradztwa w zakresie prywatyzacji...
Bio Details →
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos PIBR Jest Prezesem Rady Regionalnej PIBR w Łodzi. Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, zawód biegłego rewidenta wykonuje od roku 2001. Od 2013 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym. Zasiada w Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów. Prowadzi szkolenia obligatoryjne z zakresu etyki i kontroli jakości w podmiotach uprawnionych. Jest autorką i współautorką...
Bio Details →
Prof. dr hab. Anna Karmańska
Prof. dr hab. Anna Karmańska SKwP Jest dyrektorem Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pełniła funkcję prorektora SGH. Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk ekonomicznych. W obszarze jej zainteresowań leżą: problematyka wartości ekonomicznej i ryzyka w rachunkowości, systemy pomiaru dokonań przedsiębiorstwa w nurcie zrównoważonego rozwoju, paradygmaty i teorie w nauce...
Bio Details →
Piotr Kamiński
Piotr Kamiński  Konfederacja Pracodawców RP Jest Wiceprezydentem Pracodawców RP. Zasiada także w Radzie Nadzorczej Budimex S.A.. Jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego przy Ministerstwie Finansów, gdzie reprezentuje organizacje pracodawców.  Jest również arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
Bio Details →
Dr Mirosław Kachniewski
Dr Mirosław Kachniewski SEG Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zarządza pracą biura, prowadzi merytoryczną współpracę z firmami członkowskimi. Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest też absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej...
Bio Details →
Ewa Jakubczyk-Cały
Ewa Jakubczyk-Cały PIBR Jest Założycielem i Partnerem Zarządzającym PKF Consult, należącej do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegłym rewidentem, ekspertem w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku zasiada w radach nadzorczych...
Bio Details →
back to top