Olga Petelczyc

Olga Petelczyc

IIA

Olga Petelczyc jest managerem ds. ryzyka i audytu w Centrum Rozwoju i Audytu; wieloletnim dyrektorem Biura Audytu w jednej z Agencji Wykonawczych.

Od ponad 14 lat zajmuje się głównie tematyką funduszy unijnych oraz przeciwdziałania korupcji; jest certyfikowanym audytorem; wykładowcą  uniwersyteckim i prelegentem na wielu szkoleniach i konferencjach. Jako ekspert prowadziła zajęcia na studium antykorupcyjnym organizowanym przez KPRM oraz szkolenia z antykorupcyjne dla pracowników administracji.

Jest autorką publikacji; brała udział w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej, jest ekspertem Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. W latach 2015-2017 była wiceprezesem Instytutu audytorów wewnętrznych IIA Polska; Pełnomocnikiem IIA Polska ds. CSR,  członkiem grupy ds. raportowania niefinansowego. Celem grupy jest promowanie i wymiana wiedzy w powyższym obszarze pomiędzy różnymi interesariuszami (pozostali członkowie grupy to: MF, MR, PIBR, SEG, ACCA, FOB, CSRinfo). Była ekspertem na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD  w marcu 2018 r. w Paryżu.

back to top