Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski

ACCA

Jest Dyrektorem Zarządzającym w ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialnym za rozwój ACCA i budowanie rozpoznawalności kwalifikacji ACCA.

Z wykształcenia socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002). Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej oraz przemysłowej, edukacji i finansowania nauki. Był Członkiem Zarządu Forum Darczyńców w Polsce (2006 – 2009) oraz członkiem European Forum on Philantropy & Research Funding Steering Group (2007 – 2008).

Od 2006 do 2012 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Działalności Programowej w Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Był również członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera (2008 – 2011). W latach 2012-1017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad obszarem ekspertyzy i współpracy międzynarodowej. W tym samym czasie był członkiem Rady Dyrektorów i Biura Wykonawczego BUSINESSEUROPE.

Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (2002 – 2007), jest negocjatorem i facylitatorem. Jest również autorem i współautorem książek, raportów i publikacji (m.in. Polska 2030 – Wyzwania rozwojowe), poświęconych komunikacji i zarządzaniu konfliktami, edukacji, ruchom społecznym, kapitałowi społecznemu.

back to top