Henryk Dąbrowski

Henryk Dąbrowski

PIBR

Jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Przewodniczącym Komisji Etyki PIBR,  Prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Lublinie oraz Prezesem Zarządu lubelskiego Biura Doradczego „PROEKON”.

Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań zawodowych to połączenia podmiotów i przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz wycena wartości przedsiębiorstw.

Od 20 lat działa aktywnie w strukturach PIBR, zasiadając lub przewodnicząc m.in. w Komisji ds. opiniowania aktów prawnych, Komisji ds. statutu nadzwyczajnego PIBR, Komisji etyki, Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów, w Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze MSP i w innych.

back to top