Ewa Jakubczyk-Cały

Ewa Jakubczyk-Cały

PIBR

Jest Założycielem i Partnerem Zarządzającym PKF Consult, należącej do międzynarodowej sieci firm PKF International.

Jest absolwentką Ekonomii na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegłym rewidentem, ekspertem w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence.

Od 1991 roku zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. W latach 2009-16 była członkiem Komisji Nadzoru Audytowego – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych.

Wykłada z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Jest współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

back to top