Dr Mirosław Kachniewski

Dr Mirosław Kachniewski

SEG

Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Zarządza pracą biura, prowadzi merytoryczną współpracę z firmami członkowskimi.

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako rzecznik prasowy i dyrektor sekretariatu. Wcześniej pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, jest też absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni.

Posiada stopień naukowy doktora. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów jak funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers).

back to top