Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos

PIBR

Jest Prezesem Rady Regionalnej PIBR w Łodzi.

Ukończyła Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, zawód biegłego rewidenta wykonuje od roku 2001. Od 2013 roku jest dyplomowanym biegłym księgowym. Zasiada w Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów.

Prowadzi szkolenia obligatoryjne z zakresu etyki i kontroli jakości w podmiotach uprawnionych. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu dokumentacji rewizyjnej, etyki i kontroli jakości wydanych przez PWN i PIBR.

back to top