Archiwa: Speakers

Andrzej S. Nartowski
Andrzej S. Nartowski Ekspert Jest prawnikiem, publicystą, ekspertem corporate governance. Napisał podręcznik GPW „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016”. Został Człowiekiem Corporate Governance 2015. Jest emerytowanym (2014) prezesem Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Członkiem Honorowym Giełdy. Prowadzi blog „Andrzej S. Nartowski o corporate governance” (2000 – 2018).
Bio Details →
Wiesław Leśniewski
Wiesław Leśniewski PIBR Jest Członkiem Komisji ds. etyki Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Od roku 1990 związany jest z firmą audytorską Biuro Audytorskie SADREN Sp.z o.o., w której jest wspólnikiem i pełni funkcję wiceprezesa Zarządu. Był członkiem rady nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. i Zakładów Górniczo_Metalowych w Zębcu S.A.. Był członkiem Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby...
Bio Details →
Stanisław Leszek
Stanisław Leszek PIBR Jest byłym Prezesem Rady Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie, a także byłym Prezesem Fundacji Seniora Biegłych Rewidentów (od momentu powołania fundacji w roku 2011) Od 49 lat z pasją i zaangażowaniem kreuje polską rachunkowość i rewizję finansową, zainicjował wiele ważnych samorządowych przedsięwzięć, jest społecznikiem i wizjonerem. Był współzałożycielem Regionalnego Oddziału PIBR w...
Bio Details →
Tomasz Prusek
Tomasz Prusek FPK Jest publicystą ekonomicznym, a  także prezesem zarządu Fundacji Przyjazny Kraj, która m.in. prowadzi badania i analizy ekonomiczne, wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz projekty edukacyjne. Z zawodu dziennikarz-politolog, jest absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia doktoranckie ukończył w Międzywydziałowym Zakładzie Studiów Amerykańskich UJ. Przez 25 lat pisał w „Gazecie Wyborczej” m.in. o rynku...
Bio Details →
Henryk Dąbrowski
Henryk Dąbrowski PIBR Jest Członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Przewodniczącym Komisji Etyki PIBR,  Prezesem Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Lublinie oraz Prezesem Zarządu lubelskiego Biura Doradczego „PROEKON”. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Główne obszary jego zainteresowań zawodowych to połączenia podmiotów i przekształcenia formy prawnej podmiotów gospodarczych oraz wycena wartości przedsiębiorstw. Od 20...
Bio Details →
Krzysztof Burnos
Krzysztof Burnos PIBR Jest Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. To biegły rewident z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz Studium Prawa Podatkowego WPiA na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. Od 2005 roku jest prezesem spółki audytorskiej...
Bio Details →
Jakub Wojnarowski
Jakub Wojnarowski ACCA Jest Dyrektorem Zarządzającym w ACCA Polska i Kraje Bałtyckie, odpowiedzialnym za rozwój ACCA i budowanie rozpoznawalności kwalifikacji ACCA. Z wykształcenia socjolog i politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2001) i Central European University w Budapeszcie (2002). Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi polityki publicznej oraz przemysłowej, edukacji i finansowania nauki. Był Członkiem Zarządu Forum Darczyńców w...
Bio Details →
Prof. Tomasz Szlendak
Prof. Tomasz Szlendak UMK Toruń Jest dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jako socjolog kultury i socjolog rodziny bada zmiany obyczajów, praktyki kulturalne, praktyki socjalizacyjne oraz relacje między płciami. Był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka” w pierwszej edycji akcji „Zostańcie z nami”. Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i...
Bio Details →
Ewa Sowińska
Ewa Sowińska PIBR To biegły rewident z ponad dwudziestoletnim stażem pracy w firmach audytorskich. W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Ewa Sowińska jest Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów....
Bio Details →
Zuzanna Skalska
Zuzanna Skalska 360inspiration Zarządza firmą 360Inspiration, zajmującą się innowacją i designem. Urodzona w Warszawie, mieszka w Holandii od 1992 roku. Studiowala w Design Academy w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. Po ukończeniu studiów w roku 1998, Zuzanna rozpoczęła karierę jako Sensorial Trend Analyst w departamencie strategii firmy Philips Design w...
Bio Details →
back to top